Eksamensklager

Eksamensklager

Som studerende har du mulighed for at klage, hvis du føler, du er blevet uretfærdigt behandlet i forbindelse med projekteksamen. Her på siden kan du læse mere om, hvad du kan klage over, hvordan du klager, og hvem du bør tale med, inden du klager.

Du kan klage over tre forhold ved eksamen:

  1. Eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lignende) og dets forhold til pensum.
  2. Eksamensforløbet.
  3. Bedømmelsen.

En eksamensklage kan ikke begrundes i forhold, der vedrører undervisningen. Du kan fx ikke indgive en eksamensklage, hvor du klager over bedømmelsen med henvisning til, at den forudgående undervisning har været for dårlig. Klager over undervisningen og vejledningen skal i sidste instans rettes til studienævnsformanden, men det forventes, at du forsøger at løse problemerne ved at tale med underviser – og evt. semesterkoordinator – om det.

En klage indgives senest to uger efter, at resultatet af eksamenen er offentliggjort. Det vil for mundtlige eksameners vedkommende sige selve datoen for afholdelsen af prøven, for skriftlige eksameners vedkommende den dato, som er udmeldt på forhånd, eller – hvis denne dato af den ene eller anden grund overskrides på det senere tidspunkt, hvor karakteren rent faktisk offentliggøres. Klagen sendes til sl-klager@adm.aau.dk.

Før du klager, bør du rette henvendelse til eksaminator med henblik på at få en (mundtlig) begrundelse for karakteren. Er du ikke tilfreds med denne begrundelse og beslutter at klage, skal du indsende en skriftlig og begrundet klage.

Det er også en god idé, at du kontakter den decentrale studievejledning, hvis du påtænker at klage. Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med at skive din eksamensklage, men de vil gerne tage en fortrolig snak med dig om, hvad du kan gøre, og hvad konsekvenserne er. 

Læs og download evt. retningslinjerne for eksamensklager og den gældende lovgivning, der danner grundlag for de retningslinjer, hvis du er i tvivl.