Muligheder for samarbejde for virksomheder

Samarbejde med studerende

Samarbejde med studerende

Få en studerende i et projektorienteret forløb i virksomheden

De fleste studerende på kommunikation og digitale medier vælger at bruge et semester af deres uddannelse på at prøve deres viden af i praksis i en virksomhed eller organisation. Studerende kan vælge det projektorienterede forløb, som tidligere hed praktik, på både bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen.

Læs om muligheden for at få en studerende (tidl praktikant) i din virksomhed

ERhvervsmentorprogram

Mentorer har mindst 2 års erhvervserfaring, er i job og ønsker frivilligt (pro bono) at indgå i en forpligtigende mentorrelation. Gennem mentorprogrammet kan mentorer hjælpe andre på vej i deres karriere, få indblik i aktuelle studenterprojekter og –interesser, få kendskab til den kommende generation af potentielle medarbejdere samt gennem netværksarrangementet at få kendskab til, hvad der rører sig på universitetet. Mentorrelationen kan endvidere bidrage til at udvikle mentorernes coaching-, kommunikations-, talentudviklings- og ledelseskompetencer samt styrke deres CSR-profil.

Læs om erhvervsmentorprogrammet

 

AAU Match

AAU Match igangsætter, støtter og koordinerer  samarbejdsaktiviteter, der sikrer det rigtige match mellem virksomheden, opgaven og de studerende, inden samarbejdet begynder.

Gå til AAU MATCH

 

AAU Jobbank

I AAU Jobbank er det muligt at indrykke projektforslag til studerende eller jobopslag til studerende, nyuddannede eller erfarne dimittender.


Gå til AAU Jobbank