Kampen om mennesket Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid

Kampen om mennesket Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid

I den politiske kamp strides forskellige menneskebilleder, og de trækker på lige så forskellige videnskaber og idealer for, hvad et menneske bør være. Fælles for disse menneskebilleder er, at de hver for sig hævder at være universelle, altså gælde for alle mennesker. Men det betyder ikke, at de deles af alle mennesker. Tværtimod. Det betyder, at de kæmper om at fremme netop deres opfattelse mest muligt. Kampen om mennesket fremlægger otte forskellige menneskebilleder, som i dag kæmper denne kamp om forståelse. Bogen er redigeret af David Budtz Pedersen, Finn Collin og Frederik Stjernfelt.

Lagt online: 13.04.2018

Hvad er menneskets natur? Hvordan kan mennesket med den natur forholde sig til andre mennesker?  Og hvordan skal vi derfra forestille os samfundet indrettet?

Bag enhver politisk kamp ligger der en forestilling om dette. Disse forestillinger er ganske mange og ganske forskellige, og de trækker på lige så forskellige videnskaber og idealer for, hvad et menneske bør være.

Fælles for disse ”menneskebilleder” er, at de alle udsiger at være universelle, altså gælder for alle mennesker. Men det betyder ikke, at de deles af alle mennesker. Tværtimod. Det betyder, at de indgår i en kamp om at videregive netop deres forståelse til flest muligt.

Kampen om mennesket gennemgår otte forskellige menneskebilleder, som i dag kæmper denne kamp om forståelse: Homo economicus (det økonomiske menneske), Homo socius (det kulturbærende menneske), Homo nationalise (mennesket i det nationale fællesskab), Homo faber (det redskabsbrugende menneske), Homo sapiens (det biologiske menneske), Homo humanitatis (det universelle subjekt), Homo deus (det post-evolutionære menneske) og Homo emotionalis (det følende menneske).

I bogens anden del kortlægges, hvordan de forskellige menneskebilleder bliver omsat og brugt i den offentlige debat til at kæmpe kampen om mennesket. Her er det en pointe, at alle menneskebillederne er gyldige, men i virkeligheden har hver deres grænser for, hvad de kan levere forståelse om. Bogen afsluttes med perspektiver for menneskebillederne i lyset af deres gyldighed og grænser.

Bogen lanceres ved en reception onsdag den 2. maj 2018 fra 15:00-17:00. Se mere her

Læs mere på forlagets hjemmeside

Om redaktørerne:

David Budtz Pedersen

Finn Collin

Frederik Stjernfelt