Evaluering af masteruddannelser under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Generelt om evaluering på kommunikation og digitale medier

Aalborg Universitet gennemfører en systematisk, halvårlig evaluering af alle universitetets ordinære uddannelser, herunder kommunikation og digitale medier. Evalueringen sker i form af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via SurveyXact-evalueringssystemet.

Spørgeskemaet stiller de studerende en række spørgsmål om semesterets faglige indhold og målsætninger, om undervisningsforløbene og projektarbejdet, om planlægningen og afviklingen af semesteret, og om den studerendes vurdering af egen arbejdsindsats og læringsudbyttet.

Som led i kvalitetssikringen offentliggør studienævnet behandlingen af semesterevalueringerne. Herunder ses resultaterne af de nyeste evalueringer fra Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Tidligere års evalueringer findes i menuen til højre. Se i øvrigt evalueringsproceduren (pdf).

 

Strategiske mål og handlingsplan

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 2015-2018.

Evaluering masteruddannelser 2015

   PDF

Modul 1.  Ikt - basered læreprocesser E15

 pdf
Modul 2. Ikt og interaktionsdesign E15  pdf
Modul 3. ikt og læring i organisationer E15  pdf
Modul 4.  ikt og didaktisk design E15  pdf
Valgmodul: Brug af videokonference F15  pdf
Valgmodul: Ikt-faciliteret inklusion F15  pdf
Valgmodul: IT og medier i Dansk F15  pdf
Valgmodul: Iearning analystic F15  pdf
Valgmodul: Projektledelse i skoleudvikling E15  pdf
Valgmodul: Proactive review E15  pdf
Valgmodul: Videoanalyse E15  pdf
Førsteårsprojekt F15  pdf
MIL Masterprojekt F15  pdf
MIT: IT sikkerhed i organisationer  pdf
MIT Masterprojekt E15  pdf

 

 

Evaluering masteruddannelser 2014

   PDF  XXX
Modul 1.  Ikt - basret læreprocesser E14 pdf  
Modul 2. Ikt og interaktionsdesign E14 pdf  
Modul 3. ikt og læring i organisationer E14 pdf  
Modul 4. ikt og didaktisk design E14 pdf  
Valg modul: Ikt: Projektledelse i skoleudvikling F14 pdf  
Valgmodul: Spille baseret læring F14 pdf  
Valgmodul: Digitale visuelle kulturer  F14 pdf  
Valgmodul: IT i matematik undervisning E14 pdf  
Valgmodul: Bruger praksis i studier E14 pdf  
Valgmodul: IT og medier  i dansk  pdf  
Valgmodul: ikt: Projektledelse i skoleudvikling E14 pdf  
Valgmodul: Innovation og samarbejde  pdf  
Førsteårsprojekt F14 pdf  
Masterprojekt F14 pdf  

 

 

Evaluering af masteruddannelser