Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har op til 10 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Studienævnet udpeger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier pr. 1. februar 2017

 

Underviserrepræsentanter:

oLE ERTLØV HANSEN (formand) - send mail

gorm larsen - send mail

Iben Bredahl Jessen - send mail

martin mølholm - send mail


Studenterrepræsentanter:

Brian Møller Pejter - SEND MAIL

Marcus Lasse Vebert Birk - SEND MAIL

Bailey Doolittle Smit - SEND MAIL

Line Boye Danielsen - SEND MAIL

Kristoffer Mæng Nielsen - SEND MAIL

 

Suppleanter:

Finn Thorbjørn Hansen - SEND MAIL

Jens F. Jensen - SEND MAIL

Bolette Blaagaard - SEND MAIL

 

Sekretærer:

Eva Althoff Bengaard - send mail