Unge byudvikler udsatte boligområder i Lego og Minecraft

Unge byudvikler udsatte boligområder i Lego og Minecraft

Unge i socialt udsatte boligområder har som led i et nyt forskningsprojekt, som Aalborg Universitet og Københavns Kommune står bag, givet input til at løse problemer med utryghed, kriminalitet og manglende socialt liv. Projektet præsenteres nu for børne- og socialminister Mai Mercado.

Lagt online: 05.01.2017

Mandag den 9. januar 2017 præsenterer forskere fra Aalborg Universitet København og medarbejdere fra Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune projektet “Byen på Spil: Community Drive” for børne- og socialminister Mai Mercado. De seneste to år har dette forsknings- og udviklingsprojekt givet børn og unge i udsatte boligområder mulighed for at udvikle deres lokale byområde og løse problemer med utryghed, kriminalitet og manglende socialt liv. De unge har i den forbindelse udviklet idéer, som de har bygget op i Lego eller i computerspillet Minecraft. Ideerne er efterfølgende blevet præsenteret for et dommerpanel bestående af byplanlæggere og borgmestre fra Københavns Kommune.

- Hele idéen og målet med projektet har først og fremmest været at skabe en platform, så forvaltningen kan samarbejde med de unge om den fælles viden, begge parter har om området. Det handler bl.a. om at få indsigt i de problemer og udfordringer og ikke mindst løsninger, de unge har, siger Rikke Magnussen, som er lektor og forsker i community driven research og ny læringsteknologi på Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet København.

Ideer inddrages i byfornyelsesproces

Forskningsprojektet er blevet til i tæt samarbejde med Socialforvaltningen København, men også Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen har bidraget. Og her er man begejstrede for projektet.

- Inddragelse af børn fra udsatte områder som eksperter giver os i Københavns Kommune værdifuld viden, når vi skal udvikle byen, forklarer Anna Lindenhoff Elming, som er projektkoordinator i København Kommunes Socialforvaltning og bl.a. har fokus på udvikling af innovative metodiske tilgange i arbejdet og samarbejdet med udsatte unge.

Det aktuelle projekt foregår i skoler i udsatte boligområder, og en central del i projektet er, at de unge bliver undervist i hovedprincipper inden for byplanlægning og teknisk modelbygning. Et af målene med projektet er således også at skabe en ny type ”teknisk borgeruddannelse”, hvor børn som en del af udviklingen lærer tekniske redskaber, metoder og teori, der kan give dem mulighed for at finde visionære løsninger på boligområdets problemer. En anden vigtig del af projektet er samarbejdet med Københavns Kommunes professionelle byplanlæggere. Her har Minecraft, hvor man kan opbygge hele byer, været et vigtigt redskab.

- Det er et redskab og et sprog, som er nemt tilgængeligt for børnene, og gør idéer nemmere at få sat ord på, siger Rikke Magnussen.

De Ideer, de unge har udviklet i ydre Valby, er man fra kommunens side gået videre med, og målet er at tænke dem ind i den fornyelse, det er påtænkt, at området skal gennemgå de kommende år. I 2017 inddrages to skoler i et længerevarende projektforløb i Københavns nordvestkvarter, der står overfor en omfattende byfornyelsesproces i de kommende år.

 

For yderligere information kontakt:

Rikke Magnussen på tlf.: 20 13 45 20 eller på e-mail: rikkem@hum.aau.dk

Anna Lindenhoff Elming på tlf.: 30 45 39 51 og e-mail:BS8I@sof.kk.dk

Pressemedarbejder Susanne H. Knudsen på tlf.: 29 60 98 72 eller på e-mail: shk@id.aau.dk