Nyt uddannelsestilbud til professionelle, der arbejder med mennesker

Nyt uddannelsestilbud til professionelle, der arbejder med mennesker

Wonder Lab på Institut for Kommunikation udbyder nu et efter- videreuddannelsestilbud i facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder. Kurserne er rettet mod professionelle, der arbejder med mennesker, herunder hospicesygeplejersker, undervisere, præster/teologer, psykologer, designere, ledere, filosoffer, konsulenter, kommunikations- og HR-medarbejdere og coaches.

Lagt online: 01.12.2016

Dette efteruddannelseskursus giver deltagerne akademisk, filosofisk og dialogisk indsigt, som kan bruges i arbejde med mennesker i professionelle sammenhænge, herunder kompetencer i at lede og facilitere samtale- og udviklingsprocesser.

På kurserne vil deltagerne blandt andet beskæftige sig med, hvordan man kan:

  • opnå en mere værdibaseret og -søgende tænkning som optakt til grænseoverskridende nytænkning og innovation
  • støtte dannelsen af sokratiske og innovative samtalekulturer på egen arbejdsplads
  • skabe større motivation og inspiration og meningsfulde oplevelser blandt medarbejdere i organisationer
  • fremme en praktisk-etisk dømmekraft blandt professionelle, hvor de mere tavse, intuitive og praktiske kundskaber bliver mødt, undersøgt og kvalificeret
  • skabe dialogiske undringsfællesskaber mellem professionelle og klienter/brugere/kursister.

Forløbene er tilrettelagt i et mix mellem forelæsninger såvel som diskussions- og dialog-fora af forskellig art, der vil fungere som fordybelses- og samtalesteder omkring og inspireret af de teoretiske tekster fra pensum, og af praktiske øvelser og opgaver.

Forløbet består af tre moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden:

1. PROFESSIONEL UNDREN

Her sættes fokus på den eksistentielle og etiske dimension i arbejdslivet og professionelle relationer med Undringsværkstedet som metode. Læs mere.

2. FILOSOFISK VEJLEDNING OG KREATIVITET

Her sættes fokus på forskellige metoder inden for filosofisk vejledning (Philosophical Counseling). Modulet omfatter også innovationsprocesser og professions- og organisationsudvikling. Læs mere.

3. DIALOG- OG KOMMUNIKATIONSFILOSOFI I PROFESSIONELLE SAMMENHÆNGE

Her fordyber vi os i de eksistentielle og filosofiske tilgange og dimensioner i professionel kommunikation og interpersonelle samtaler. Deltagerne vil særligt blive trænet i de forskellige metoder i sokratiske dialoggrupper. Modulet er under planlægning og forventes udbudt i efteråret 2017.

For yderligere information om efter- videreuddannelsestilbud i facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge:

Besøg hjemmesiden: www.undren.aau.dk.

STUDIESEKRETÆR:

Charlotte Hyldgaard
Tlf. 9940 9066
E-mail: charlotte@hum.aau.dk

Faglig koordinator:

Professor Finn Thorbjørn Hansen
Mobil: 3070 3910
E-mail: finnth@hum.aau.dk