Forskning

Forskning

Underviserne på kommunikation og digitale medier er for størstepartens vedkommende tilknyttet en forskningsgruppe under Institut for Kommunikation. Vidensgrupperne danner rammen om den forskningsbaserede undervisning på uddannelserne. Følgende vidensgrupper leverer undervisning til bacheloruddannelserne under kommunikation og digitale medier og studienævnets kandidatuddannelser i hhv. København og Aalborg:

Vidensgrupper København

Communication and Information Studies (CIS) - København

Communication and Information Studies (CIS)

CIS samler forskere med interesser og baggrund inden for det medie-, kommunikations- og informationsvidenskabelige område. Fælles for gruppens medlemmer er en forskningsmæssig interesse i mulige og aktuelle anvendelser af kommunikations- og informationsteknologi i deres kontekst. Leder af CIS er Birger Larsen.

Communication and Information Studies

Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD) - København

 Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD)

KILD arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation. KILD udgør sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi Forskningslab’et: It og LæringsDesign. Lab’et samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik. Leder af ILD-K er Mie Buhl.

Kommunikation, It og LæringsDesign

Vidensgrupper Aalborg

Center for Computermedieret Erkendelse (CE) - Aalborg

Center for Computermedieret Erkendelse (CE)


CE har fokus på forståelse gennem teknologi. Computermedieret erkendelse henter viden fra forskning indenfor tid, logik, etik, narration og interaktion. Leder af CE er Peter Øhrstrøm.

Center for Computermedieret Erkendelse

CENTER FOR DIALOG OG ORGANISATION (CDO) - Aalborg

Center for Dialog og Organisation (CDO)

CDO beskæftiger sig med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer. Leder af CDO er Helle Alrø.

Center for Dialog og Organisation

E-Learning Lab (eLL) - Aalborg

E-Learning Lab (eLL)

Vidensgruppen eLL (e-Learning Lab) forsker og underviser i design og implementering af IKT-systemer, der skal understøtte læring og videndeling. Det sker på basis af praksisstudier og altid i samarbejde med slutbrugerne og øvrige aktører. Gruppen har fokus på at opnå forståelse for brugerpraksis. Leder af eLL er Marianne Lykke.

E-Learning Lab

Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign (InDiMedia) - Aalborg

InDiMedia 

Genstanden for InDiMedias forskning er interaktive digitale medier. Tilgangsvinklen er brugercentreret. Dvs. at forskningen tager udgangspunkt i brugernes perspektiv på – eller oplevelser af - de nye medier og deres interaktion med medierne. Interaktive digitale medier omfatter produkter, services, oplevelser og læring på en bred vifte af medieplatforme, ex. Facebook, Smartphones, Spil og nye integrerede digitale enheder såsom smart watches. Leder af InDiMedia er Jens F. Jensen.

Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign

Mattering: Centre for Discourse & Practice - Aalborg

Mattering: Centre for Discourse & Practice

Mattering udforsker diskursanalytiske og materielle tilgange til mediering og meningsdannelse i sociale praksisser. En central opgave for vidensgruppen er at udvikle metoder til at forstå, analysere, kritisere og påvirke praksisser inden for forskellige samfundsmæssige områder. Denne metodeudvikling vil ske i forbindelse med næranalyser af konkrete tekster, interaktioner og praksisser. Leder af Mattering er Pirkko Raudaskoski.

Mattering: Centre for Discourse & Practice

MÆRKK - Aalborg

MÆRKK

MÆRKK er en vidensgruppe, og MÆRKKs medlemmer forsker og underviser i medier, marked og kommunikation. Interessen er samlet omkring æstetik, oplevelser, kultur og kognition.
Leder af MÆRKK er Nicolai Jørgensgaard Graakjær.

MÆRKK

Nyheder fra forskningen

Se listen